Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej YAKXs4x70mm2 o dł. 65 m na działce nr 236, obr. (0075) Pławno

                                                                                                  
GMK.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 10 września 2019 r.


Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945);

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w postępowaniu wszczętym na wniosek Energa Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Norbert Kundera, postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej YAKXs4x70mm2 o dł. 65 m na działce nr 236, obr. (0075) Pławno, UZYSKANO UZGODNIENIA DOTYCZĄCE DECYZJI.

Informuję, iż wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z dokumentami zgromadzonymi w tej sprawie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b, można się z nimi zapoznać w terminie do dnia 24 września 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Czaplinku, tablicy ogłoszeń Sołectwa Pławno, a także umieszczono w BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku na okres
14 dni.

 

Załączniki

Obwieszczenie GMK_6733_6_2019 (48.1kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Źródło informacji:Izabela Kolczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Kolczyńska
Data wprowadzenia:2019-09-10 08:40:30
Opublikował:Izabela Kolczyńska
Data publikacji:2019-09-10 08:44:47
Ostatnia zmiana:2019-09-10 08:44:56
Ilość wyświetleń:158