Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej na działkach nr ew. 112/43, 112/45, 256/2, 146/3, 298/1, 298/3, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 303, 294, 305, 306, 308, 311, 143/1, 143/3, 143/4, 143/5, 340, 343, 344/2, 329/4, 329/2, 329/5, 330/2, 331 w obrębie Siemczyno, na działkach nr 89/1, 94, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 78, 111/1, 112/2, 114/1, 122, 123, 124, 126/1, 131, 132, 55, 44, 43, 42, 41/1, 41/2, 40/3, 40/5, 39/1, 39/7 w obrębie Niwka, na działkach nr ew. 532/24, 532/35 w obrębie 003 Czaplinek”.

Czaplinek, dnia 30 grudzień 2016 r.

GKO.6220.24.2016


OGŁOSZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

Burmistrz Czaplinka
podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 30.12.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej na działkach nr ew. 112/43, 112/45, 256/2, 146/3, 298/1, 298/3, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 303, 294, 305, 306, 308, 311, 143/1, 143/3, 143/4, 143/5, 340, 343, 344/2, 329/4, 329/2, 329/5, 330/2, 331 w obrębie Siemczyno, na działkach nr 89/1, 94, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 78, 111/1, 112/2, 114/1, 122, 123, 124, 126/1, 131, 132, 55, 44, 43, 42, 41/1, 41/2, 40/3, 40/5, 39/1, 39/7 w obrębie Niwka, na działkach nr ew. 532/24, 532/35 w obrębie 003 Czaplinek".

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czaplinku, pok. nr 4 w godz. od 700 do 1400 .

Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku, sołectwa Niwka, sołectwa Siemczyno oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.


 

Metadane

Źródło informacji:Dorota Sielatycka-Traczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Sielatycka-Traczyk
Data wprowadzenia:2017-01-02 14:12:38
Opublikował:Dorota Sielatycka-Traczyk
Data publikacji:2017-01-02 14:17:53
Ostatnia zmiana:2017-01-02 14:18:00
Ilość wyświetleń:527