Zamknij okno Drukuj dokument

Sprawozdanie z prowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi - projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie pojektu  Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku  dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Na podstawie § 2 ust. 13 uchwały Nr XXXVIII/488/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. 2014 poz. 1939) wydałem zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Czaplinka z dnia 29 maja 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu  Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku  dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
W okresie od 05 czerwca 2015 r. do 18 czerwca 2015 r. przeprowadzono konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku  dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Informację Burmistrza Czaplinka o rozpoczęciu z dniem 05 czerwca 2015 r. konsultacji z organizacjami pozarządowymi  wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku, natomiast zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku  dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 i formularzem konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Czaplinek, w dniu 29 maja 2015 r., tj. 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
Konsultacje były przeprowadzone w formie:
a)    badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 na stronie internetowej Gminy Czaplinek www.wrota.czaplinek.pl i przyjmowanie uwag oraz propozycji na piśmie za pomocą formularza: „Ankieta w sprawie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”,  który można było pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz ze strony internetowej  www.wrota.czaplinek.pl.
b)    otwartego spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi, które odbyło  się w dniu:
  - 10 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w  Urzędzie Miejskim w Czaplinku w sali narad (pok. Nr 5), przy ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie, tj. do 18 czerwca 2015 r., spłynęły  2 formularze z uwagami dotyczącym projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku  dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
W toku prac nad złożonymi propozycjami zmian w treści konsultowanego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku  dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, 9 złożonych uwag, propozycji uznano za pozytywne i przyjęto do realizacji.
Przedstawiam tabelarycznie propozycje rozstrzygnięcia uwag i propozycji do projektów uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku  dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015  przekazanych przez uprawnione organizacje pozarządowe w trakcie konsultacji.
Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, opinię radcy prawnego podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/550/14 Rady Miejskiej w Czaplinku  dnia 28 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 uznaje się za zasadne.

Burmistrz Czaplinka 

Adam Kośmider

Załączniki

Uwagi, propozycje organizacji pozarządowych do projektu uchwały (144.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Monika Doroba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Doroba
Data wprowadzenia:2015-07-08 08:58:15
Opublikował:Monika Doroba
Data publikacji:2015-07-08 09:02:19
Ostatnia zmiana:2015-07-08 09:02:33
Ilość wyświetleń:840