Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Urząd Miejski
    Dni i godziny otwarcia (1)
    Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków (1)
    Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących (1)
    Struktura Organizacyjna (4)
    Rejestry i ewidencje (3)
    Upoważnienia (35)
    Udostępnianie informacji publicznej (2)
    Nabór do pracy (98)
    Procedury załatwiania spraw (1)
        Dowody osobiste (10)
        Gospodarka Komunalna (4)
        Inne (3)
        Urząd Stanu Cywilnego (40)
        Meldunki (6)
        Mieszkania (2)
        Nieruchomości i planowanie przestrzenne (10)
            Wnioski (6)
        Ochrona środowiska (3)
            Rejestr Działalności Regulowanej (1)
        Podatki i opłaty lokalne (11)
    Stan przyjmowanych spraw (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Organy władzy
    Burmistrz (2)
    Rada Miejska (0)
        Kadencja 2018-2023 (4)
            Skład rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2)
                Komisja Finansów i Budżetu (2)
                Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa. (2)
                Komisja Organizacyjna, Rozwoju i Infrastruktury Gminy Czaplinek (2)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czaplinku. (2)
                Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czaplinku. (2)
            Protokoły z Sesji Rady Miejskiej (59)
            Interpelacje i zapytania. (156)
            Dyżury Radnych Rady Miejskiej (5)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Skład rady (1)
            Komisje (1)
                Komisja Budżetu i Finansów Gminnych (2)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2)
                Komisja Problemów Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa (2)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (2)
                Komisja Rewizyjna (2)
            Protokoły z Sesji Rady Miejskiej (49)
            Dyżury Radnych Rady Miejskiej (6)
                Dyżury Radnych Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Skład rady (1)
            Komisje (1)
                Komisja Rewizyjna (2)
                Komisja Budżetu i Finansów Gminnych (2)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (2)
                Komisja Problemów Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (2)
                Komisja Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa (2)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury Ochrony Środowiska i Turystyki (2)
                Komisja ds. rozpoznania skargi M. G. na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (1)
            Protokoły z Sesji Rady Miejskiej (47)
            Dyżury Radnych Rady Miejskiej (4)

Gmina
    Wspólnota samorządowa (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Mienie komunalne (2)
    Zadania Gminy (1)
    Podstawy prawne działania samorządu (3)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Jednostki budżetowe (4)
        Posiadające osobowość prawną (4)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Osiedla (2)
    Sołectwa (30)
    Kontakty i współpraca (5)
    Zamówienia publiczne (2)
        - do 130 000 zł (0)
            2017 (9)
            2018 (7)
            2019 (6)
            2020 (13)
            2021 (16)
            2022 (12)
            2023 (8)
        - powyżej 130 000 zł (0)
            2017 (3)
            2018 (9)
            2019 (10)
            2020 (11)
            2021 (2)
            2022 (6)
            2023 (4)
        Usługi społeczne (1)
    Przetargi na nieruchomości (17)
    Gospodarka mieszkaniowa (1)

Konsultacje z mieszkańcami
    Konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta Czaplinka polegające na przyłączeniu do terenu miasta części miejscowości Niwka (6)
    Konsultacje z mieszkańcami Osiedli miasta Czaplinka (4)
    Konsultacje w sprawie uchwał (20)
    PZU Trasy Zdrowia (3)
    Konsultacje z mieszkańcami w sprawie granic jednostek pomocniczych (1)
    Konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu Odnowy Miejscowości (3)
    Konsultacje społeczne dot. zmian Statutów sołectw Gminy Czaplinek (2)

Petycje
    Zbiorcza informacja o petycjach (1)
    Informacje nt. rozpatrywanych petycji (5)

Referenda
    Referendum ogólnokrajowe 2023 (1)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (15)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
    Uchwały, zarządzenia, obwieszczenia (8)
    Komunikaty, informacje (5)
    Obwodowe Komisje Wyborcze (6)

Wybory powszechne
    Wybory Parlamentarne 2023 (20)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (33)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (0)
        Uchwały, zarządzenia, obwieszczenia (6)
        Komunikaty, informacje (6)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (7)
    Wybory samorządowe 2018 (41)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 (16)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (20)
    Wybory samorządowe 2014 (35)
    Archiwum (0)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 (12)
        Wybory Prezydenta RP 2010 (9)
        Wybory samorządowe 2010 (19)
        Wybory samorządowe 2006 (3)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (0)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (6)
            Uchwały, zarządzenia (5)
            Komunikaty, informacje (4)

Wybory lokalne
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2019 (23)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2011 (12)
        Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2010 (9)
    Wybory na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023 (1)
    Wybory na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 -2027. (1)

Prawo lokalne
    Akty publicznoprawne (1)
    Statut Gminy (1)
    Uchwały (0)
        2023 (0)
            LVII Sesja RM w Czaplinku - 14.02.2023 r. (13)
            LVIII Sesja RM w Czaplinku - 30.03.2023 r. (14)
            LIX Sesja RM w Czaplinku - 18.05.2023 r. (15)
            LX Sesja RM w Czaplinku - 20.06.2023 r. (9)
            LXI Sesja RM w Czaplinku - 10.07.2023 r. (8)
        2022 (0)
            XLII Sesja RM w Czaplinku - 26.01.2022 r. (1)
            XLIII Sesja RM w Czaplinku - 24.02.2022 r. (22)
            XLIV Sesja RM w Czaplinku - 31.03.2022 r. (13)
            XLV Sesja RM w Czaplinku - 6.04.2022 r. (2)
            XLVI Sesja RM w Czaplinku - 28.04.2022 r. (3)
            XLVII Sesja RM w Czaplinku - 26.05.2022 r. (16)
            XLVIII Sesja RM w Czaplinku - 13.06.2022 r. (1)
            XLIX Sesja RM w Czaplinku - 23.06.2022 r. (16)
            L Sesja RM w Czaplinku - 8.09.2022 r. (14)
            LI Sesja RM w Czaplinku - 28.09.2022 r. (2)
            LII Sesja RM w Czaplinku - 25.10.2022 r. (11)
            LIII Sesja RM w Czaplinku - 8.11.2022 r. (3)
            LIV Sesja RM w Czaplinku - 29.11.2022 r. (13)
            LV Sesja RM w Czaplinku - 19.12.2022 r. (2)
            LVI Sesja RM w Czaplinku - 29.12.2022 r. (11)
        2021 (0)
            XXIX Sesja RM w Czaplinku - 25.02.2021 r. (9)
            XXX Sesja RM w Czaplinku - 25.03.2021 r. (11)
            XXXI Sesja RM w Czaplinku - 29.04.2021 r. (17)
            XXXII Sesja RM w Czaplinku - 27.05.2021 r. (10)
            XXXIII Sesja RM w Czaplinku - 30.06.2021 r. (13)
            XXXIV Sesja RM w Czaplinku - 26.08.2021 r. (9)
            XXXV Sesja RM w Czaplinku - 6.09.2021 r. (3)
            XXXVI Sesja RM w Czaplinku - 30.09.2021 r. (11)
            XXXVII Sesja RM w Czaplinku - 27.10.2021 r. (9)
            XXXVIII Sesja RM w Czaplinku - 9.11.2021 r. (2)
            XXXIX Sesja RM w Czaplinku - 30.11.2021 r. (12)
            XL Sesja RM w Czaplinku - 14.12.2021 r. (3)
            XLI Sesja RM w Czaplinku - 30.12.2021 r. (18)
        2020 (0)
            XVII Sesja RM w Czaplinku - 30.01.2020 r. (7)
            XVIII Sesja RM w Czaplinku - 27.02.2020 r. (8)
            XIX Sesja RM w Czaplinku - 26.03.2020 r. (8)
            XX Sesja RM w Czaplinku - 30.04.2020 r. (11)
            XXI Sesja RM w Czaplinku - 28.05,2020 r. (10)
            XXII Sesja RM w Czaplinku - 02.07.2020 r. (10)
            XXIII Sesja RM w Czaplinku - 27.08.2020 r. (13)
            XXIV Sesja RM w Czaplinku - 24.09.2020 r. (1)
            XXV Sesja RM w Czaplinku - 15.10.2020 r. (18)
            XXVI Ssja RM w Czaplinku - 26.11.2020 r. (15)
            XXVII Sesja RM w Czaplinku - 15.12.2020 r. (3)
            XXVIII Sesja RM w Czaplinku - 30.12.2020 r. (8)
        2019 (0)
            IV Sesja RM w Czaplinku - 24.01.2019 r. (5)
            V Sesja RM w Czaplinku - 28.02.2019 r. (12)
            VI Sesja RM w Czaplinku - 28.03.2019 r. (14)
            VII Sesja RM w Czaplinku - 25.04.2019 r. (9)
            VIII Sesja RM w Czaplinku - 30.05.2019 r. (7)
            IX Sesja RM w Czaplinku - 27.06.2019 r. (12)
            X Sesja RM w Czaplinku - 17.07.2019r. (4)
            XI Sesja RM w Czaplinku - 29.08.2019 r. (12)
            XII Sesja RM w Czaplinku - 24.10.2019 r. (15)
            XIII Sesja RM w Czaplinku - 28.11.2019 r. (13)
            XIV Sesja RM w Czaplinku - 05.12.2019 r. (2)
            XV Sesja RM w Czaplinku - 16.12.2019 r. (1)
            XVI Sesja RM w Czaplinku - 30.12.2019 r. (9)
        2018 (0)
            XL (7)
            XLI Sesja RM w Czaplinku - 23.02.2018 r. (1)
            XLII Sesja RM w Czaplinku - 29.03.2018 r. (17)
            XLIII Sesja RM w Czaplinku - 26.04.2018 r. (3)
            XLIV Sesja RM w Czaplinku - 24.05.2018 r. (16)
            XLV Sesja RM w Czaplinku - 21.06.2018 r. (18)
            XLVI Sesja RM w Czaplinku - 30.07.2018 r. (2)
            XLVII Sesja RM w Czaplinku - 30.08.2018 r. (10)
            XLVIII Sesja RM w Czaplinku - 27.09.2018 r. (17)
            XLIX Sesja RM w Czaplinku - 11.10.2018 r. (5)
            I Inauguracyjna Sesja RM w Czaplinku - 19.11.2018 r. (2)
            II Sesja RM w Czaplinku - 30.11.2018 r. (10)
            III Sesja RM w Czaplinku - 28.12.2018 r. (16)
        2017 (0)
            XXIX Sesja RM w Czaplinku - 26.01.2017 r. (5)
            XXX Sesja RM w Czaplinku - 28.02.2017 r. (9)
            XXXI Sesja RM w Czaplinku - 30.03. 2017 r. (9)
            XXXII Sesja RM w Czaplinku - 27.04.2017 r. (6)
            XXXIII Sesja RM w Czaplinku - 31.05.2017 r. (8)
            XXXIV Sesja RM w Czaplinku - 29.06.2017 r. (13)
            XXXV Sesja RM w Czaplinku - 31.08.2017 r. (10)
            XXXVI Sesja RM w Czaplinku - 28.09.2017 r. (7)
            XXXVII Sesja RM w Czaplinku - 26.10.2017 r. (8)
            XXXVIII Sesja RM w Czaplinku - 30.11.2017 r. (21)
            XXXIX Sesja RM w Czaplinku - 28.12.2017 r. (13)
        2016 (0)
            XVII Sesja RM w Czaplinku - 25 stycznia 2016 r. (1)
            XVIII Sesja RM w Czaplinku - 28 stycznia 2016 r. (9)
            XIX Sesja RM w Czaplinku - 30 marca 2016 r. (15)
            XX Sesja RM w Czaplinku - 28 kwietnia 2016 r. (5)
            XXI Sesja RM w Czaplinku - 25 maja 2016 r. (2)
            XXII Sesja RM w Czaplinku - 23 czerwca 2016 r. (13)
            XXIII Sesja RM w Czaplinku - 25 sierpnia 2016 r. (9)
            XXIV Sesja RM w Czaplinku - 29 września 2016 r. (11)
            XXV Sesja RM w Czaplinku - 10 października 2016 r. (3)
            XXVI Sesja RM w Czaplinku - 27 października 2016 r. (10)
            XXVII Sesja RM w Czaplinku - 24 listopada 2016 r. (14)
            XXVIII Sesja RM w Czaplinku - 29 grudnia 2016 r. (19)
        2015 rok (0)
            VI Sesja RM w Czaplinku - 26 lutego 2015 r. (11)
            V Sesja RM w Czaplinku - 28 stycznia 2015 r. (6)
            VII Sesja RM w Czaplinku - 26 marca 2015 r. (19)
            VIII Sesja RM w Czaplinku - 29 kwietnia 2015 r. (9)
            IX Sesja RM w Czaplinku - 28 maja 2015 r. (8)
            X Sesja RM w Czaplinku - 25.czerwca 2015 r. (11)
            XI Sesja RM w Czaplinku - 28 sierpnia 2015 r. (8)
            XII Sesja RM w Czaplinku - 24 września 2015 r. (13)
            XIII Sesja RM w Czaplinku - 29 października 2015 r. (17)
            XV Sesja RM w Czaplinku - 26 listopada 2015 r. (16)
            XVI Sesja RM w Czaplinku - 30 grudnia 2015 r. (13)
        2014 rok (0)
            IV Sesja RM w Czaplinku - 30 grudnia 2014 r. (17)
            II Sesja RM w Czaplinku - 8 grudnia 2014 r. (2)
            I Sesja RM w Czaplinku - 28 listopada 2014 r. (2)
            XLVI Sesja RM w Czaplinku - 28 października 2014 r. (14)
            XLV Sesja RM w Czaplinku - 29 września 2014 r. (2)
            XLIV Sesja RM w Czaplinku - brak podjętych uchwał (0)
            XLIII Sesja RM w Czaplinku - 28 sierpnia 2014 r. (14)
            XLII Sesja RM w Czaplinku - 25 czerwca 2014 r. (10)
            XLI Sesja RM w Czaplinku - 29 maja 2014 r. (9)
            XL Sesja RM w Czaplinku - 08 maja 2014 r. (1)
            XXXIX Sesja RM w Czaplinku - 24 kwietnia 2014 r. (11)
            XXXVIII Sesja RM w Czaplinku - 27 marca 2014 r. (11)
            XXXVII Sesja RM w Czaplinku - 27 luty 2014 r. (6)
            XXXVI Sesja RM w Czaplinku - 30 stycznia 2014 r. (13)
        2013 rok (0)
            XXV Sesja RM - 24 stycznia 2013 r. (6)
            XXVI Sesja RM - 01 marca 2013 r. (14)
            XXVII Sesja RM - 28 marca 2013 r. (19)
            XXVIII Sesja RM - 25 kwietnia 2013 r. (18)
            XXIX Sesja RM - 22 maja 2013 r. (15)
            XXX Sesja RM - 27 czerwca 2013 r. (16)
            XXXI Sesja RM - 29 sierpnia 2013 r. (11)
            XXXII Sesja RM - 26 września 2013 r. (12)
            XXXIII Sesja RM - 30 października 2013 r. (15)
            XXXIV Sesja RM - 27 listopada 2013 r. (15)
            XXXV Sesja RM - 19 grudnia 2013 r. (10)
        2012 rok (0)
            XIV Sesja RM - 26 stycznia 2012 r. (10)
            XV Sesja RM - 23 luty 2012 r. (10)
            XVI Sesja RM - 22 marca 2012 r. (5)
            XVII Sesja RM - 24 kwietnia 2012 r. (8)
            XVIII Sesja RM - 24 maja 2012 r. (9)
            XIX Sesja RM - 21 czerwca 2012 r. (19)
            XX Sesja RM - 30 sierpnia 2012 r. (9)
            XXI Sesja RM - 27 września 2012 r. (10)
            XXII Sesja RM - 30 października 2012 r. (15)
            XXIII Sesja RM - 22 listopada 2012 r. (17)
            XXIV Sesja RM - 27 grudnia 2012 r. (19)
        2011 rok (156)
        2010 rok (144)
        2009 rok (94)
    Prawo miejscowe (1)
        Kadencja 2018 - 2023 (1)
        Kadencja 2014 - 2018 (1)
        Kadencja 2010 - 2014 (1)
        Kadencja 2006 - 2010 (1)
        Kadencja 2002 - 2006 (1)
    Zarządzenia (0)
        2008 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (123)
        2009 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (129)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (43)
        2010 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (145)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (25)
        2011 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (130)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (43)
        2012 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (122)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (6)
        2013 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (102)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (26)
        2014 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (125)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (19)
        2015 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (133)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (37)
        2016 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (111)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (25)
        2017 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (122)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (18)
        2018 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (138)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (21)
        2019 (0)
            Zarzadzenia Burmistrza (133)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (27)
        2020 (0)
            Zarzadzenia Burmistrza (128)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (28)
        2021 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (147)
            Zarzadzenia Kierownika Urzędu (26)
        2022 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (150)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (45)
        2023 (0)
            Zarządzenia Burmistrza (130)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu (27)
    Programy, strategie (12)
    Inne (0)

Informacje
    Ogłoszenia, komunikaty (136)
    Budżet (0)
        Budżet (0)
            2023 (4)
            2022 (4)
            2021 (3)
            2020 (3)
            2019 (4)
            2018 (5)
            2017 (2)
            2016 (4)
        Projekt budżetu (0)
            2024 (1)
            2023 (5)
            2022 (2)
            2021 (5)
            2020 (3)
            2019 (5)
            2018 (4)
            2017 (2)
            2016 (3)
    Bilans (1)
    Sprawozdania z wykonania budżetu (0)
        2023 (2)
        2022 (7)
        2021 (5)
        2020 (5)
        2019 (5)
        2018 (5)
        2017 (5)
        2016 (5)
    Sprawozdania finansowe (1)
    Lobbing (2)
    RAPORT O STANIE GMINY (5)
    Debata nad RAPORTEM O STANIE GMINY (1)
    Ustalenie wytycznych do projektu budżetu Gminy Czaplinek (8)
    Zgromadzenia (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
    Środowisko i ekologia (176)
        Gospodarka odpadami (1)
        Ocena oddzialywania na środowisko (72)
        Programy (0)
        Ochrona terenów zielonych (0)
        Ochrona przyrody (1)
        Pozwolenia wodnoprawne (0)
        Wykaz danych o środowisku (0)
    Honorowi Obywatele Miasta Czaplinka (24)
    Informacja o pracy Burmistrza (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (53)
        Kadencje 2012 - 2018 (1)
    Zasłużeni dla Gminy Czaplinek (53)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Programy współpracy (14)
        Otwarte konkursy ofert (0)
            2023 (5)
            2022 (7)
            2021 (4)
            2020 (4)
            2019 (5)
            2018 (3)
            2017 (4)
            2016 (3)
            2015 (4)
            2014 (2)
            2013 (5)
            2012 (6)
            2011 (9)
            2010 (4)
        Rozstrzygnięcia konkursowe (3)
            2023 (5)
            2022 (7)
            2021 (6)
            2020 (2)
            2019 (2)
            2018 (3)
            2017 (4)
            2016 (3)
            2015 (5)
            2014 (2)
            2013 (2)
            2012 (3)
            2011 (3)
            2010 (4)
        Tryb małych zleceń (0)
            2023 (2)
            2022 (1)
            2021 (6)
            2020 (7)
            2019 (3)
            2018 (3)
            2017 (2)
            2015 (2)
            2014 (3)
            2013 (2)
            2012 (3)
            2011 (1)
        Konsultacje (30)
        Sprawozdanie z programu współpracy (12)
        Wzory druków (4)
            Druki obowiązujce po 1 marca 2019 r. (1)
    Dokumentacja kontroli (0)
        Kontrole zewnętrzne (17)
        Kontrole wewnętrzne (15)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Przetargi, Zapytania o cene, Zaproszenia (1)
        Studium (10)
        Prowadzone postepowania planistyczne (28)
        Decyzje celu publicznego (168)
        OBOWIĄZUJĄCE PLANY (32)
            WYKAZ MIESCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY CZAPLINEK (1)
        Decyzje o warunkach zabudowy (22)
        DANE PRZESTRZENNE do planów zagospodarowania przestrzennego (6)
            uchwały wywołujące (2)
    Ochrona nad zabytkami (7)
    Ewidencja kąpielisk (3)
    Redakcja (1)
    Archiwalne informacje budżetowe (0)
        Wykonanie budżetu (0)
            Sprawozdania roczne (16)
            Informacje kwartalne (55)
        Projekt budżetu (0)
            - na rok 2008 (1)
            - na rok 2009 (1)
            - na rok 2010 (1)
            - na rok 2011 (2)
            - na rok 2012 (4)
            - na rok 2013 (4)
            - na rok 2014 (5)
            - na rok 2015 (5)
            - na rok 2016 (5)
            - na rok 2017 (1)
            - na rok 2018 (3)
            - na rok 2019 (3)
            - na rok 2020 (1)
            - na rok 2021 (2)
        Projekt WPF (0)
            - na rok 2011 (1)
            - na rok 2012 (1)
            - na rok 2013 (2)
            - na rok 2014 (2)
            - na rok 2015 (2)
            - na rok 2016 (2)
            - na rok 2017 (1)
            - na rok 2018 (2)
            - na rok 2019 (2)
            - na rok 2021 (1)
    MKZP (4)

Oświadczenia majątkowe
    Radnych (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            Michał Feliks Olejniczak (6)
            Zdzisław Paweł Łomaszewicz (6)
            Maciej Bernat (6)
            Marcin Jan Czerniawski (6)
            Grzegorz Gabryś (6)
            Krystyna Barbara Kryczka (6)
            Anna Kucharczyk (6)
            Aleksandra Ławrukiewicz (6)
            Tomasz Andrzej Marciniak (6)
            Sebastian Matułojć (6)
            Wacław Mierzejewski (6)
            Anna Renata Minkiewicz (6)
            Szymon Pastuszek (6)
            Ewa Jolanta Sobczak (6)
            Władysław Wojtowicz (6)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Wacław Mierzejewski (6)
            Zdzisław Paweł Łomaszewicz (6)
            Maciej Piotr Bernat (6)
            Marcin Jan Czerniawski (6)
            Konrad Krzysztof Fujarski (6)
            Małgorzata Głowa (6)
            Bożena Lemisz (6)
            Krzysztof Maciej Lisiecki (6)
            Tomasz Andrzej Marciniak (6)
            Jacek Andrzej Mikulski (6)
            Anna Renata Minkiewicz (6)
            Michał Feliks Olejniczak (6)
            Agata Maria Pawłowska (6)
            Danuta Puśledzka (6)
            Brygida Barbara Zabrocka (6)
    Kierownictwa urzędu (0)
        Burmistrz (9)
        Z-ca Burmistrza (13)
        Skarbnik (7)
        Sekretarz (10)
    Kierowników referatów (0)
        Monika Wilczyńska (7)
        Marek Młynarczyk (7)
        Mieczysław Smyk (8)
        Kamila Rodak-Szydłowska (8)
        Krzysztof Mieczysław Kryszan (3)
        Lidia Stefania Czerniak (3)
        Dariusz Sapiński (2)
        Aneta Gawlica (1)
    Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych (0)
        Zarząd Nieruchomościami Miejskimi (7)
        Zakład Gospodarki Komunalnej (8)
        Czaplinecki Ośrodek Kultury (7)
        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (7)
        Przedszkole Publiczne w Czaplinku (8)
        Biblioteka w Czaplinku (7)
        Gimnazjum w Czaplinku (2)
        Szkoła Podstawowa w Czaplinku (9)
        Szkoła Podstawowa w Broczynie (7)
    Inni pracownicy jednostek (6)
    Wzory oświadczeń (2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij