Charakterystyka Gminy


Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry).

Administracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 11 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład  29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku. 

 Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg. Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin, umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem,  Koszalinem, Kołobrzegiem, Warszawą.Obszar gminy - 36 484 ha
Liczba mmieszkańców - 11 806
            gmmin - 4 749
            miasto - 7 057

Struktura gruntów:
udział terenów użytkowanych rolniczo - 40%
tereny zalesione - 38 %
grunty pod wodami - 10 %