Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przesyłowej na działkach nr 156, 140, 200/2, 200/14 obr. Machliny, nr 1, 198/7, 399 obr. Motarzewo.

 

Czaplinek, dnia 26 listopada 2019 r.

GKO.6220.7.2019.KT

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek z dnia 28 października 2019 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Czaplinku 8 listopada 2019 r.) Pana Krzysztofa Piątkowskiego prowadzącego usługi projektowe Krzysztof Piątkowski, Turowo 6, 78-400 Szczecinek działającego z upoważnienia inwestora - Gminy Czaplinek, ul Rynek 6, 78-550 Czaplinek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przesyłowej na działkach nr 156, 140, 200/2, 200/14 obr. Machliny; nr 1, 198/7, 399 obr. Motarzewo.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), budowa sieci wodociągowej przesyłowej kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.   

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego etapie. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, które dostępne są do wglądu w pokoju nr 4  w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6 w godzinach od 7.00 do 14.00.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku, na tablicy ogłoszeń sołectwa Machliny, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Motarzewo.     

Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza Czaplinka

Mieczysław Smyk

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Trzcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Trzcińska
Data wprowadzenia:2019-11-27 07:32:39
Opublikował:Katarzyna Trzcińska
Data publikacji:2019-11-27 07:39:57
Ostatnia zmiana:2019-11-27 07:40:13
Ilość wyświetleń:183

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij