Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243). Urząd Miejski w Czaplinku udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

 • poczta elektroniczna – czaplinek@czaplinek.pl – adres do Biura Obsługi Interesanta: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp. Ponadto na stronie http://wrota.czaplinek.pl/content/blogcategory/2/7/ udostępnione są adresy e-mail do wszystkich działów oraz pracowników Urzędu Miejskiego,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS – 665 777 712,
 • faks: +48 94 372 62 02,
 • strona internetowa – www.czaplinek.pl,

Osoba uprawniona, by skorzystać z tej usługi jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, e-mailem, telefonicznie, oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
 
Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.
Osoba uprawniona (głuchoniema) w celu  komunikowania się z Urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej.


Koordynator ds. dostępności
Pan Krzysztof Czubak – koordynator ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku

Kontakt :

Krzysztof Czubak
Urząd Miejski w Czaplinku
ul. Rynek 6, 78 – 550 Czaplinek
tel. 94 372 62 13
e – mail: koordynator-ds-dostepnosci@czaplinek.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
 2. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Czaplinku,
 5. monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Czaplinku, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 7. przedstawianie Burmistrzowi Czaplinka bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Zarządzeniem Nr 83/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 2 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz powołania zespołu ds. dostępności.