Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Gminy Czaplinek

OBSŁUGA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ
NA PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ePUAP
ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP:

/Czaplinek/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.