GMINA CZAPLINEK

STANOWI WSPÓLNOTĘ SAMORZĄDOWĄ

MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY.

GMINA DZIAŁA POPRZEZ SWOJE ORGANY,

REALIZUJĄC ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE.