Przyjęcia interesantów w sprawach skarg
i wniosków


1) Burmistrz Czaplinka

wtorek od 9.00 -11.00
czwartek od 13.00- 16.30


2) Z-ca Burmistrza

wtorek od 9.00 -11.00
czwartek od 13.00- 16.30


3) pozostali pracownicy

codziennie w godzinach pracy Urzędu