1) Sebastian Matułojć - Przewodniczący komisji,

2) Maciej Bernat,

3) Marcin Czerniawski,

4) Krystyna Kryczka,

5) Anna Kucharczyk,

6) Aleksandra Ławrukiewicz,

7) Zdzisław Łomaszewicz,

8) Tomasz Marciniak,

9) Anna Minkiewicz,

10) Szymon Pastuszek,

11) Ewa Sobczak,

12) Władysław Wojtowicz,

13) Grzegorz Gabryś.