Nieruchomości oznaczonej nr działki 71/9 o pow. 0,1709 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,  wpisanej do księgi wieczystej nr KW KO1D/00037775/8.                                                  
Cena wywoławcza  28 500,00 zł netto                                                                                

- Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2016 z dnia 13 maja 2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych iinfrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej,
- Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,
- Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 lutego 2018 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2 850,00 zł na konto sprzedającego PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu 7 maja 2018 r.