W sprawie:
trybu udzielania i rozliczania w gminie Czaplinek dotacji, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym za

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XXXIX/373/17

Podjęta przez:
RM w Czaplinku

Uchwała wchodzi w życie:
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.