W sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czaplinek.

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XXXIX/369/17

Podjęta przez:
RM w Czaplinku

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.