W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2018.

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XXXIX/361/17

Podjęta przez:
RM w Czaplinku

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.