W sprawie:
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018- 2029.

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XXXIX/362/17

Podjęta przez:
RM w Czaplinku

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018.