Robert Dziwirski
Drahimek 7/4
tel. kom. 533 832 201

Rada Sołecka
1. Robert Dziwirski – przewodniczący
2. Paweł Siczek
3. Damian Kupiec
4. Zbigniew Wojciechowski