Janina Kucal
Byszkowo 3/1
tel. kom. 667 314 831 


Rada Sołecka
1. Janina Kucal – przewodnicząca
2. Magdalena Troczyńska
3. Iwona Żywica
4. Maciej Myk 
5. Adam Głowa