Mariusz Hałuszczyk
Rzepowo 26
tel. 790 220 701 

Rada Sołecka
1. Mariusz Hałuszczyk – przewodniczący
2. Zbigniew Kaliński
3. Mariusz Babiak
4. Zbigniew Janiszewski
5. Dariusz Gryglewicz
6. Grzegorz Pituła
7. Zofia Lipka
8. Tomasz Jaskółka
9. Zbigniew Kaliński - junior