Anna Kucharczyk
Machliny 46
tel. kom. 723 889 627

Rada Sołecka
1. Anna Kucharczyk - przewodnicząca
2. Katarzyna Pouch
3. Artur Skibiński
4. Aleksy Waszajło
5. Zbigniew Mastalisz
6. Bronisław Gryglewicz
7. Mariusz Gryglewicz
8. Marcin Sobkowski