Jerzy Ślaza
Głęboczek 10
tel. kom. 603 341 973 

Rada Sołecka
1. Ślaza Jerzy – przewodniczący
2. Elżbieta Janiszewska
3. Janusz Jabłoński
4. Bogdan Kacprzyk
5. Dariusz Szwajkowski