Paweł  Wojtowicz
Pławno 5 
tel. 601 975 133

Rada Sołecka
1. Paweł Wojtowicz – przewodniczący
2. Katarzyna Hopa
3. Joanna Krupka
4. Dorota Hopa 
5. Paweł Kruk