Robert Chabowski
Psie Głowy 13
tel. kom. 724 624 103

Rada Sołecka
1. Robert Chabowski – przewodniczący
2. Anna Gadzik
3. Szymon Bąkowski
4. Mateusz Szczepański