Urszula Dzieżak 
Ostroróg 24D
kom. 606 611 464 

Rada Sołecka
1. Urszula Dzieżak – przewodnicząca
2. Sylwia Łangowska 
3. Małgorzata Andreasik
4. Marian Janiec