Grzegorz Kotłowski
Sikory 35
tel. 574 775 123 

Rada Sołecka
1. Grzegorz Kotłowski – przewodniczący
2. Mariola Grosicka 
3. Dorota Żywicka 
4. Anna Burdziuk 
5. Irmina Kisiel
6. Katarzyna  Haik
7. Jarosław Wójcik
8. Waldemar Matuz
9. Stanisław Szymczak
10. Radosław Bielicki
11. Robert Włodarczyk