Emilia Malarska
Karsno 10
tel. kom. 53- 010 823


Rada Sołecka
1. Emilia Malarska – przewodnicząca
2. Adrian Kopiniak
3. Przemysław Adamczyk
4. Adrian Piecyk