Anna Sikorska
Stare Drawsko 24
tel. 509 420 852

Rada Sołecka
1. Anna Sikorska– przewodnicząca
2. Ilona Koladka
3. Michał Lech
4. Antoni Arciuszkiewicz