Prezes Regionalnego Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie.
Tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA CZAPLINKA" nadano Uchwałą Nr XXXIII/255/05 z nia 21.10.2005r.