Rok przystąpienia: 2004


Celem Stowarzyszenia jest:
- kreowanie i upowszechnianie wizerunku Pojezierza Drawskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
- inicjowanie, opiniowanie i wdrażanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
- podejmowanie działań na rzecz zwiększania dostępności regionu dla osób niepełnosprawnych,
- współtworzenie produktów turystycznych Pomorza,
- koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Gminie Czaplinek,
- współuczestniczenie w działaniach promocyjnych województwa zachodniopomorskiego,
- promocja aktywnych form wypoczynku i rekreacji między innymi: sporty wodne, wędkarstwo, rybactwo, turystyka piesza, rowerowa itp.,
- udział w imprezach, targach krajowych i zagranicznych,
- organizowanie imprez turystycznych.