Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek

Dotyczy częsci miasta  tj. obszaru miasta Czaplinek położonego między ulicami: Wałecką , Poznańską, Kujawską, Bydgoską, Grunwaldzką, Pławieńską i Rzeźnicką