WYNIKI GŁOSOWANIA
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 10 MAJA 2015 R. W GMINIE CZPLINEK

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Czaplinek, że w dniu 10 maja 2015 r. odbyło się głosowanie na 11 kandydatów na Prezydenta RP. Na terenie Gminy Czaplinek uprawnionych było 9527 wyborców, karty do głosowania wydano 3538 wyborcom. Oddano 3504 głosów ważnych, 34 głosy nieważne. Frekwencja w Gminie wyniosła 37,14 %,  w Powiecie Drawskim 39,65%, w województwie zachodniopomorskim 44,44%, w kraju 48,96%. Tutaj link do strony z wynikami głosowania na poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP .
Z uwagi, że żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów – w dniu 24 maja 2015 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.
Ponowne głosowanie przeprowadzają i ustalają jego wyniki w obwodach te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały głosowanie w dniu 10 maja 2015 r.
W dniu 24 maja 2015 r. lokale wyborcze czynne będą w godz. 7:00 – 21:00 .
Serdecznie zapraszamy wszystkich wyborców do udziału w ponownym głosowaniu.