Urodzony 28.06.1953 r. w Stralsundzie. Od 1992 roku pracował w Urzędzie Miejskim w Marlow na stanowisku Dyrektora Urzędu, a od roku 1999 do dziś jest Zastępcą Burmistrza. Był prekursorem nawiązania stosunków partnerskich pomiędzy naszymi Gminami, ze szczególnym naciskiem na wymianę kulturalną, wymianę młodzieży, współpracę strażaków oraz współpracę pomiędzy osobami starszymi. Jako Zastępca Burmistrza podpisał w lipcu 2002 roku umowę partnerską pomiędzy Marlow, Grimmen i Czaplinkiem i do dziś jest odpowiedzialny za kontakty partnerskie pomiędzy naszymi Gminami.  

Tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA CZAPLINKA" nadano Uchwałą Nr XIX/240/12 z dnia 21.06.2012 r.