Urodzony 14.01.1941 r. w Lubece w Niemczech. Radny Rady Miejskiej w Bad Schwartau, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Edukacji i Spraw Socjalnych oraz członek Rady Seniorów Miasta Bad Schwartau. Z Czaplinkiem związany jest od początku naszych kontaktów partnerskich, czyli od 1991 roku. Włożył ogromny wkład w tworzenie więzi partnerskich pomiędzy społecznościami Czaplinka i Bad Schwartau. Szczególna dbałość o kontakty partnerskie zaowocowała czynnym udziałem w wielu imprezach promocyjnych naszych miast.   

Tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA CZAPLINKA" nadano Uchwałą Nr XIX/236/12 z dnia 21.06.2012 r.