W sprawie:
przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Czaplinek na lata 2008-2032"

Data uchwały:
2008-06-23

Numer uchwały:
XXVI/217/08

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia