Skład Komisji

Zalipski Marian - Przewodniczący

Gajewski Roman 

Kalina Bogdan 

Minkiewicz Anna 

Polewacz Andrzej 

Wesołowski Andrzej

Wojtowicz Władysław

Łomaszewicz Zdzisław