W sprawie:
wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek.

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XXXIX/363/17

Podjęta przez:
RM w Czaplinku

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.