Mariusz Czernia
Żerdno 9 
tel. 575 519 431 

Rada Sołecka
1. Mariusz Czernia – przewodniczący
2. Tamara Kosmacz
3. Krzysztof Kamola
4. Leszek Krywiak