Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - do pobrania poniżej.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (w min. 4 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) - do pobrania poniżej.

3.Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.

5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji – koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej zamiast kopii mapy ewidencyjnej należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłaty skarbowe:
- składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 205 zł nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;

- 17 złotych za pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub urzędowo potwierdzonego odpisu – w przypadku występowania przez pełnomocnika wnioskodawcy


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta – pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu
 
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Czaplinku, p. 4
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w UM w Czaplinku.

 

Załączniki

WNIOSEK 2018 (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Krasoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Krasoń
Data wprowadzenia:2008-02-04 11:03:57
Opublikował:Zbigniew Krasoń
Data publikacji:2008-02-04 11:36:20
Ostatnia zmiana:2018-10-18 13:30:29
Ilość wyświetleń:1559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij