Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) oraz Uchwały  Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust.
4 ustawy  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DZ. URZ. WOJ. 2015.1186), Burmistrz Czaplinka informuje o możliwości uzyskania dotacji celowej  z budżetu Gminy Czaplinek na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2015 r. w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2015 r.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
 Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
 Dotacja udzielana jest na:
1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
2. prowadzenie działań ratowniczych;
3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
4. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
5. prowadzenie dokumentacji wypadków.
 Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), która zawiera w szczególności:
 1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2) termin i miejsce realizacji zadania;
 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację  danego  zadania pochodzących z innych źródeł;
 6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Czaplinka w formie zarządzenia.
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

Złożenie oferty realizacji zadania przez podmiot uprawniony nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania.

Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego należy składać (pocztą lub osobiście) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem „Oferta realizacji zadania – bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie Gminy Czaplinek”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 14.00.

Załączniki

ogłoszenie (942kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Doroba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Doroba
Data wprowadzenia:2015-05-08 14:04:24
Opublikował:Monika Doroba
Data publikacji:2015-05-08 14:08:09
Ostatnia zmiana:2015-05-08 14:08:23
Ilość wyświetleń:770

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij