Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji - FW Czaplinek

Czaplinek, dnia 21 września 2011 r.

GKO.6220.7.2011  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informacje

 

1.      że Burmistrz Czaplinka przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Czaplinek” składającej się z jednej turbiny o mocy maksymalnej do 3 MW na działkach nr 425/2 i 437/3 w obrębie Broczyno, gm. Czaplinek,

2.      o wszczęciu w dniu 12 lipca 2011 r. na wniosek firmy RESA ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1,

3.      że przedmiotem prowadzonego postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Czaplinek” składającej się z jednej turbiny o mocy maksymalnej do 3 MW na działkach nr 425/2 i 437/3 w obrębie Broczyno, gm. Czaplinek,

4.      że organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Czaplinka; organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie; organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim,

5.      że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie tj.

a)      Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czaplinku w dniu 5 sierpnia 2011 r.

b)      Aneks do ww. raportu o oddziaływaniu na środowisko, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czaplinku w dniu 8 września 2011 r.,

która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 6, pokój nr 12 w godzinach od 7.00-14.00,

6)     że w przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Czaplinku ul. Rynek 6 78-550 Czaplinek lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu pokój nr 12, lub za pomocą środków elektronicznych na adres: gkios@czaplinek.pl; termin składania uwag i wniosków upływa z dniem 13 października 2011 r.

7)     że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Czaplinka.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 6 i przy ul. Wałeckiej, na tablicach ogłoszeń sołectwa Machliny, Broczyno, Trzciniec i Psie Głowy.

 

Z up. Burmistrza Czaplinka

Mieczysław Smyk

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Załączniki

Aneks_do_raportu (19.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Sapiński
Data utworzenia:2011-09-21 09:13:07
Wprowadził do systemu:Monika Sapińska
Data wprowadzenia:2011-09-21 09:13:08
Opublikował:Monika Sapińska
Data publikacji:2011-09-21 09:35:16
Ostatnia zmiana:2012-01-12 07:33:05
Ilość wyświetleń:1006
Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij