Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść wydanej 27.04.2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy ul.Akacjowej i Wiejskiej w Czaplinku.

Czaplinek, dnia 13 maja 2011 r.

 

GKO.7625.6.2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że w dniu 12 maja 2011 r. Burmistrz Czaplinka wydał postanowienie nr GKO.7625.6.2009 wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GKO.7625.6.2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w zakresie miejsca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Wiejskiej i Akacjowej w Czaplinku na działkach nr 338, 354, 393 i 401 w obrębie Czaplinek 02 wraz z oświetleniem drogowym w postaci linii kablowej oświetleniowej z 32 punktami wzdłuż ulicy Akacjowej i Wiejskiej.

W związku z tym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia, które dostępne jest w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, pok. nr 4 w godz. od 8.00 do 15.00 i wnieść zażalenie od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Czaplinka w terminie 7 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

 

 

                                            Z up. Burmistrza Czaplinka

                                            Mieczysław Smyk

                                            Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

                                            i Ochrony Środowiska

Metadane

Źródło informacji:Monika Sapińska
Data utworzenia:2011-05-13 08:20:28
Wprowadził do systemu:Monika Sapińska
Data wprowadzenia:2011-05-13 08:20:46
Opublikował:Monika Sapińska
Data publikacji:2011-05-13 08:25:30
Ostatnia zmiana:2011-05-13 08:25:50
Ilość wyświetleń:984
Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij